PRÓRROGA DO NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN DOS CENTROS
Prorrogado o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
05 de Junio de 2020

Orde do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PREMA PARA VER A ORDE: AQUÍ