MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS DO DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE
A Consellería ven de ditar instrucción para ampliación e concreción de algúns aspectos relativos ao terceiro trimeste deste curso escolar
28 de Mayo de 2020
MODIFICAIÓNS INSTRUCIÓNS

Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

INSTRUCIÓNS