BORRADOR DO PROTOCOLO DE REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA
Mesa sectorial 20 Maio
19 de Mayo de 2020

O documento polo que se ditan instruccions de reinicio da actividade lectiva maila Orde de prórroga de direccións serán obxecto da vindeira convocatoria da mesa sectorial docente non universitaria.

Fainos chegar as suxerencias que consideres oportunas a ense32@csif.es

Mañán día 20 de maio está convocada a Mesa Sectorial docente coa seguinte orde do día:

1. Proxecto do protocolo de reinicio da actividade lectiva. (consulta doc. adxunto)

2. Orde prórroga direccións (consulta doc. adxunto)

3. Información sobre o procedemento selectivo convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020.

4. Rogos e preguntas