Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico
19 de Julio de 2019

Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor

TODA A INFORMACIÓN