RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CFRs E ASESORIAS CAFI
19 de Julio de 2019

Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos

TODA A INFORMACIÓN