PIALE
11 de Julio de 2019

Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019

CONSULTE LISTADOS AQUÍ: