Concurso de méritos persoal asesor
18 de Junio de 2019

Concurso de méritos persoal asesor

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG,

Comprendido dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).