Concurso de méritos específico en comisión de servizos, escolarización a alumnado de atención preferente
18 de Junio de 2019

Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Orde do 10 de xuño de 2019 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG,
  • Comprendido dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).