OPOSICIÓNS: CORECCIÓNS DE ERROS SEDES DE EDUCACIÓN INFANTIL E TECNOLOXÍA
13 de Junio de 2019

Corrección de erros do enderezo das sedes de actuación dos tribunais 1, 2 e 3 de Tecnoloxía e dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil no concurso-oposición do ano 2019

Recordatorio: O acto de presentación será às 9 horas para todos

Tecnoloxía

Os erros quedan corrixidos deste xeito:

- Tecnoloxía, todos os tribunais, Primeira proba:

Parte A: 22 de xuño de 2019; Hora: 11.00.

Parte B: 22 de xuño de 2019; Hora: 17.00.

Lugar:

•Tribunais 1, 2 e 3 IES Valadares. Avda Clara Campoamor, s/n, 36315 Valadares, Vigo, Pontevedra.

•Tribunais 4 e 5 no IES de Beade. Camiño Outeiro, 10, 36312 Beade, Vigo, Pontevedra.

Educación infantil

Os erros quedan corrixidos deste xeito:

Educación infantil, Tribunal 21
Primeira proba:

 • Parte A: 22 de xuño de 2019; Hora: 11.00.
 • Parte B: 22 de xuño de 2019; Hora: 17.00.
  Lugar: IES Eduardo Blanco Amor, Rúa Vicente Risco núm. 13, 32001 Ourense
 • Educación infantil, Tribunal 22
  Primeira proba:
 • Parte A: 22 de xuño de 2019; Hora: 11.00.
 • Parte B: 22 de xuño de 2019; Hora: 17.00.
  Lugar: IES Eduardo Blanco Amor, Rúa Vicente Risco núm. 13, 32001 Ourense
 • Educación infantil, Tribunal 23
  Primeira proba:
 • Parte A: 22 de xuño de 2019; Hora: 11.00.
 • Parte B: 22 de xuño de 2019; Hora: 17.00.
  Lugar: IES Eduardo Blanco Amor, Rúa Vicente Risco núm. 13, 32001 Ourense