CSIF esixe á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a redución do horario lectivo
CSIF esixe á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a redución do horario lectivo, como recomendou o Congreso dos Deputados
28 de Febrero de 2019
xa non hai escusas

CSIF ESIXE Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DA XUNTA DE GALICIA A REDUCIÓN DO HORARIO LECTIVO, COMO RECOMENDOU O CONGRESO DOS DEPUTADOS

O Congreso insta a manter como máximo 23 horario lectivo en Educación Infantil, Primaria e Especial e 18 horas en Educación Secundaria e Outros Corpos

CSIF critica que a decisión final se deixa en mans das CCAA xaque cando se aumentou a carga docente, fíxose dun xeito xeral para toda España

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) reclama á Xunta de Galicia que reduza o horario lectivo do profesorado da educación pública, mantendo como máximo 23 horas lectivas en Educación Infantil, Primaria e Especial e 18 horas en Secundaria e Outros Corpos, logo de aprobar ao Congreso dos Deputados unha nova norma que o recomenda.

O Congreso deu luz verde á redución do horario escolar, deixándoo en mans da regulación das comunidades autónomas, renunciando así a unha homologación deses horarios en toda España que é o que CSIF esixía.

CSIF lamenta que, unha vez máis, e por motivos "totalmente partidarios", o Congreso rexeitou unha enmenda aprobada no Senado (o 7 defebreiro), na que se solicitaba a fixación deste horario docente para toda España. Unha homologación que CSIF, xunto con outras organización sindicais – acolleu con satisfación, pedindo aos partidos do Congreso "responsabilidade" para aprobala.

Para CSIF, "é un verdadeiro desproposito" que o Congreso acepte nun texto legal que o Ministerio non faga valer a súa condición de goberno central e non garanta a igualdade de oportunidades na educación de todos. “Non fixar un calendario homólogo traerá diferenzas entre os profesores das distintas comunidades autónomas ".

É "inxusto" para o profesorado que cando aumentou a carga lectiva, fíxose de xeitoxeral para toda España,e agora, para a súa recuperación, "teremos que esperar a vontade de cada unha das comunidades autónomas, debido á ineficiencia do noso Ministerio e o partidismo dos nosos políticos ".

Pese a todo, CSIF comeza unha campaña para esixir que os gobernos autónomos comecen a negociar a redución do horario lectivo, “para recuperar a situación anterior a crise e devolver a Educación o que durante estes anos foi recortado ".

Como CSIF ven denunciando desde a súa aprobación, o Real Decreto 14/2012 supuxo un ataque áscondiciónslaborais do profesorado aumentando o horario

Lectivo e as ratios e retrasando as substitucións das baixas laborais ata non pasados 10 días lectivos. "Este ataque as condicións laboráis tivo consecuencias desastrosas para o noso sistema educativo: perda de profesores nos centros educativos, aulas masificadas e sobrecarga na labor docente", denuncia.

Aínda que é verdade que debido á presión e á negociación, algúns aspectos da devandita norma foran paliados, CSIF consideraba que debía ser derrogada na súa totalidade e por iso seguía esixíndoo. Así que acolleu de bo grado a iniciativa do Ministerio de Educación de derogación desta norma, mediante a presentación dun proxecto de lei baixo o título de "Mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no campo da educación non universitaria".

"Aínda que nos felicitamos por eliminar a norma do aumento de ratios e de dar a posibilidade de que se puidese substituir desde o primeiro día ", CSIF non estaba satisfeito con que o Ministerio non tomara as rendas da recuperación das condicións laborais perdidas, e non lexislara o horario lectivo dos docentes de forma homoxénea, deixando todo nas mans das Comunidades Autónomas ", sen ningunha concreción nin referencia de horas lectivas".

Así, o texto decía: "As administracións públicas con competencias educativas poderán establecer, no seu respectivo ámbito , a parte lectiva da xornada semanal do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación en centros públicos ".

CSIF manifestou o seu descontento por non impoñer ningún horario lectivo máximo para toda España - que establecemos en 18 horas para Secundaria e 23 para Primaria- e presentou enmendas neste sentido no Consello Escolar do Estado, tamén criticando que non fora negociado na Mesa Sectorial "tal e como é, na nosa opinión, obrigatorio". Para CSIF, isto é unha mostra do pouco recoñecemento aos profesores e aos seus representantes legais.

Logo deste proceso consultivo, mellorou a norma no seu tramite parlamentario ao recomendar o horario máximo ás comunidades autónomas, “pero se seguía sen liderar, como corresponde ó Ministerio de Educación, a homologación das condicións laborais dos docentes e, polo tanto, o servizo docente que recibe o alumnado dos centros españois ".

Unha situación que se solucionou coa enmenda aprobada no Senado, con este texto: "Sen prexuízo das competencias en materia educativa que correspondan ás diferentes Administracións educativas, para o profesorado que imparta ensinanzas reguladas naLei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en centros públicos, establecese con carácter xeral a parte lectiva da xornada semanal en 23 horas nos Centros de Educación Infantil, Primaria e Especial e en 18 horas nos centros que imparten o resto das ensinanzas do réxime xeral regulado pola xa mencionada Lei Orgánica ".

Con todo, o texto finalmente aprobado no Congreso, logo de renunciar a establecer un norma para todas as autonomías, queda así: "As administracións públicas con competencias educativas poderán establecer no seu respectivo ámbito, a parte lectiva da semana do profesorado que imparte ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en centros públicos, recomendándose con carácter ordinario un máximo de 23 horas en centros de Educación Infantil, Primaria e Especial e un máximo de 18 horas nos centros que imparten o resto das ensinanzas de réxime xeral regulados pola LOE ".

Por todos estes motivos, CSIF esixiu mediante carta á Conselleira de Educación a posta en marcha dun proceso de negociación que nos permita que no próximo curso se avance na necesaria redución do horario lectivo do profesorado, tanto para acadar as 23 horas no caso dos Mestres, como as 17 no caso de Secundaria, dado que, neste último caso, eran as horas que se impartían antes de que comezasen os recortes.

POLAS 23 H DE MESTRESPOLAS 18 NH DE ENSINO MÉDIO
Ver Galería