OPOSICIONES 2019
24 de Enero de 2019

CENTRAL SINDICAL INDEPENDENTE E DE FUNCIONARIOS

SECTOR ENSINO

OPOSICIÓNS 2019

CORPO DE MESTRES

Código Especialidade Reserva persoas con
discapacidade
Libre Total
031 Educación Infantil 135
032 Lingua Estranxeira: Inglés 65
033 Lingua Estranxeira: Francés 70
034 Educación Física 40
035 Música 55
036 Pedagoxía Terapéutica 125
037 Audición e Linguaxe 100
038 Educación Primaria 180
TOTAL 770
CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO

CODIGO ESPECIALIDADE Reserva persoas con discapacidade Libre TOTAL
1 Filosofía 25
4 Lingua Castelá e Literatura 55
5 Xeografía e Historia 55
6 Matemáticas 120
7 Física e Química 30
8 Bioloxía e Xeoloxía 35
10 Francés 55
11 Inglés 40
15 Portugués 4
17 Educación Física 40
19 Tecnoloxía 45
53 Lingua Galega e Literatura 60
61 Economía 65
101 Administración de Empresas 50
105 Formación e Orientación Laboral 60
107 Informática 30
111 Organización e procesos de mantemento de vehículos 20
112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica 15
116 Procesos na Industria Alimentaria 15
124 Sistemas electrónicos 15
TOTAL 834

CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Código especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
206 Instalacións electrotécnicas 30
209 Mantemento de vehículos 30
211 Mecanizado e mantemento de máquinas 18
218 Peiteado 15
222 Procesos de Xestión Administrativa 45
TOTAL 138

CORPO DE PROFESORES DE ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

Código especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
11 Inglés 30
TOTAL 30

CORPO DE PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

Código especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
423 Piano 8
460 Linguaxe musical 8
TOTAL 16


Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores de ensino secundario

Código especialidade A2 - A1 Reserva persoas con discapacidade Total
001 Filosofía 8
004 Lingua Castelá e Literatura 18
005 Xeografía e Historia 18
006 Matemáticas 40
007 Física e Química 10
008 Bioloxía e Xeoloxía 12
010 Francés 18
011 Inglés 13
017 Educación Física 13
019 Tecnoloxía 15
053 Lingua Galega e Literatura 20
061 Economía 22
101 Administración de Empresas 17
105 Formación e Orientación Laboral 20
107 Informática 10
111 Organización e procesos de mantemento de vehículos 7
112 Organización e proxectos de fabricación mecánica 5
116 Procesos na industria alimentaria 5
124 Sistemas electrónicos 5
TOTAL 276

ESTAMOS A TÚA DISPOSICIÓN EN:

A CORUÑA

ense15@csif.es
Bugallal Marchesi, 5
Entrechán Drch 15008
981 134113

620476408

Fax: 981060324

SANTIAGO

ense77@csif.es
Rúa do Valiño, 65 Baixo
15707
981 560951

Fax: 981575140

LUGO

ense27@csif.es
Rúa Conde, 2 Baixo
Posterior 27003
982 250169

Fax: 982245521

OURENSE

ense32@csif.es
Rúa Progreso, 145 Entrechán
32003
988 241111

Fax: 988213538

PONTEVEDRA

ensino36@csif.es
Rúa Marqués de Riestra nº 18
Entrechán 36001
986 896900

Fax: 98689690