SORTEO PUBLICO DE TRIBUNAIS
22 de Mayo de 2018

Hoxe celebrouse o sorteo público dos membros dos tribunais das oposicións, mentres non se faga público o nome dos membros de mesmo , podemosvos informar do número de tribunais que haberá por especialidade.

Unha novidade no proceso de este ano e que se nomearán 2 tribunais suplentes por cada especialidade.

CORPO DE MESTRES:

EI: 4 en Coruña, 3 en Lugo, 3 en Ourense, 3 en Pontevedra, 4 en Santiago e 3 en Vigo.

INGLÉS: 1 en Coruña, 1 en Lugo, 1 en Ourense, 1 en Pontevedra e 1 en Santiago.

FRANCÉS: 1 en Santiago

E.F: 1 en Coruña, 1 en Lugo, 1 en Ourense, 1 en Pontevedra e 1 en Santiago.

PT: 2 en Coruña, 1 en Lugo, 2 en Ourense, 1 en Pontevedra, 1 en Santiago e 1 en Vigo.

MÚSICA: 1 en Coruña, 1 en Pontevedra e 1 en Santiago.

AL: 2 en Coruña, 1 en Lugo, 1 en Ourense e 1 en Vigo.

PRIMARIA: 3 en Coruña, 2 en Lugo, 3 en Ourense, 3 en Pontevedra, 3 en Santiago e 3 en Vigo.

CORPO DE PES E PTFP:

5 en Lingua Castelá, 7 en Xeografía e Historia, 6 en Matemáticas, 5 en Física e Química, 5 en Bioloxía e Xeoloxía, 6 en Inglés, 3 en Orientación, 5 en Tecnoloxía, 4 en Lingua Galega + 2 para a proba de galego, 3 de Intervención Sociocomunitaria, 3 en Procesos Comerciais, 2 en Sistemas, Procedementos Sanitarios e Asistenciais e Agrarias e 1 tribunal no resto das convocadas.