CONCILIACIÓN FAMILIAR
21 de Mayo de 2018

COMISIÓN CONCILIACIÓN FAMILIAR

PRAZO DE SOLICITUDE ANO 2018: Do 23 de maio ao 5 de xuño.

DOCENTES QUE PODEN SOLICITALA: funcionarios de carreira, en prácticas, interinos e substitutos.

FORMA DE SOLICITALA E PRESENTALA: vía electrónica (mediante a aplicación informática de CADP en https://www.edu.xunta.es/cadp/ e Chave365).

Posteriores convocatorias: 10 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación no DOG do CXT. NON contan nin sábados nin domingos nin festivos.

Para os docentes que superen o proceso selectivo o prazo é de 2 días hábiles dende a publicación.