DOG 28-6-2013. Corrección de erros. Decreto 80/2013, do 23 de maio, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia.
28 de Junio de 2013