DOG 4-6-2013. Decreto 80/2013, do 23 de maio, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia.
04 de Junio de 2013