DOG 3-6-2013. Orde do 22 de maio de 2013 pola que se autoriza a posta en funcionamento do Instituto de Educación Secundaria do Milladoiro no concello de Ames, provincia da Coruña.
03 de Junio de 2013