Proxecto da orde pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
23 de Mayo de 2013