Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados.
15 de Mayo de 2013