Adxudicación definitiva do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012
14 de Mayo de 2013

mestres catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores