DOG 7-5-2013. Orde do 3 de maio de 2013 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga...
07 de Mayo de 2013

DOG 7-5-2013. Orde do 3 de maio de 2013 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 9 de maio de 2013.