DOG 25-5-2012. Resolución do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para ...
25 de Mayo de 2012

DOG 25-5-2012. Resolución do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120525/AnuncioG0164-150512-0003_gl.pdf