DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento...
10 de Abril de 2012

DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2011 (DOG do 29 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120410/AnuncioG0164-040412-14500_gl.pdf