DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica...
09 de Marzo de 2012

DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería, aberto mediante a Resolución do 23 de xaneiro de 2012 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 30 de xaneiro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120309/AnuncioG0164-280212-12752_gl.pdf