DOG 29-2-2012. Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo de diversas especialidades do corpo ...
01 de Marzo de 2012

DOG 29-2-2012. Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo de diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de profesores de música e artes escénicas, aberto mediante o Anuncio do 8 de novembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 22 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120229/AnuncioG0164-200212-12435_gl.pdf