DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos ...
20 de Febrero de 2012

DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120220/AnuncioG0164-140212-12217_gl.pdf