DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.
20 de Febrero de 2012

DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120220/AnuncioG0164-130212-12201_gl.pdf