DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que e
03 de Febrero de 2012

DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que estean integradas nas Forzas Armadas.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120203/AnuncioG0164-300112-11594_gl.pdf