DOG 30-1-2012. Anuncio do 11 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario...
30 de Enero de 2012

DOG 30-1-2012. Anuncio do 11 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de Navegación e Instalacións Mariñas (590109) e de Profesores Técnicos de Formación Profesional na especialidade de Máquinas, Servizos e Produción (591210), aberto mediante o Anuncio do 8 de novembro de 2011 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 22 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120130/AnuncioG0164-240112-11369_gl.pdf