Anuncio do 11 de xaneiro 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de ...
26 de Enero de 2012

Anuncio do 11 de xaneiro 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109) e de Profesores Técnicos de Formación Profesional na especialidade de máquinas, servizos e produción (591210), aberto mediante o Anuncio do 8 de novembro de 2011, desta Dirección Xeral (Diario Oficial de Galicia do 22 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2011/11/22/puntuacions_provisionais_navegacion.pdf