DOG 25-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios...
25 de Enero de 2012

DOG 25-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2011-2012 (ED101C).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120125/AnuncioG0164-230112-11293_gl.pdf