DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres.
20 de Enero de 2012

DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120120/AnuncioG0164-160112-11062_gl.pdf