DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de ...
19 de Enero de 2012

DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120119/AnuncioG0164-160112-11026_gl.pdf