DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012.
16 de Enero de 2012

DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120116/AnuncioC3F1-110112-10864_gl.pdf