DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
16 de Enero de 2012

DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120112/AnuncioG0164-110112-10877_gl.pdf