DOG 9-1-2012. Resolución do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen os aspectos básicos do currículo do módulo formativo de carácter xeral do segundo curso dos...
09 de Enero de 2012

DOG 9-1-2012. Resolución do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen os aspectos básicos do currículo do módulo formativo de carácter xeral do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial de formación complementaria de acceso a ciclos.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf