DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio ...
03 de Enero de 2012

DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111226/AnuncioC3F1-191211-9991_gl.pdf