DOG 13-12-2011. Resolución do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012.
13 de Diciembre de 2011

DOG 13-12-2011. Resolución do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111213/AnuncioC3F1-011211-9436_gl.pdf