DOG 2-11-2011. Orde do 24 de outubro de 2011 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2010-2011, convocados pola Orde do 6 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio).
02 de Noviembre de 2011

DOG 2-11-2011. Orde do 24 de outubro de 2011 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2010-2011, convocados pola Orde do 6 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111102/AnuncioC3F1-261011-8000_gl.pdf