DOG 10-10-2011. Orde do 8 de setembro de 2011 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2011-2012.
10 de Octubre de 2011

DOG 10-10-2011. Orde do 8 de setembro de 2011 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2011-2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111010/AnuncioC3F1-031011-7054_gl.pdf