DOG 7-10-2011. Resolución do 26 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a co
07 de Octubre de 2011

DOG 7-10-2011. Resolución do 26 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2010-2011, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111007/AnuncioC3F1-280911-6864_gl.pdf