DOG 7-10-2011. Orde do 4 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2011.
07 de Octubre de 2011

DOG 7-10-2011. Orde do 4 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2011.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111007/AnuncioC3F1-051011-7159_gl.pdf