DOG 30-9-2011. Anuncio do 16 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas...
30 de Septiembre de 2011

DOG 30-9-2011. Anuncio do 16 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, nas especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110930/AnuncioC3F1-200911-6508_gl.pdf