DOG 23-9-2011. Orde do 31 de agosto de 2011 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 22 de xuño de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 23 de xuño), polo que se desenvol
23 de Septiembre de 2011

DOG 23-9-2011. Orde do 31 de agosto de 2011 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 22 de xuño de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 23 de xuño), polo que se desenvolve o Decreto 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional, se fusionan centros educativos e se cambian ensinanzas.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110923/AnuncioC3F1-160911-6438_gl.pdf