DOG 19-9-2011. Corrección de erros. Orde do 1 de agosto de 2011 pola que se amplía a autorización para a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.
19 de Septiembre de 2011

DOG 19-9-2011. Corrección de erros. Orde do 1 de agosto de 2011 pola que se amplía a autorización para a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110919/AnuncioC3F1-130911-6308_gl.pdf