Resolución definitiva, do 8 de setembro de 2011, pola que se incorporan novos centros á Rede de Centros Plurilingües.
12 de Septiembre de 2011

Resolución definitiva, do 8 de setembro de 2011, pola que se incorporan novos centros á Rede de Centros Plurilingües.

Esta información se puede buscar a partir de http://www.edu.xunta.es/web/node/3177