CONVOCATORIAS DE BOLSAS – UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE GALICIA
06 de Septiembre de 2011

CONVOCATORIAS DE BOLSAS – UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE GALICIA

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Convocatoria de 30 prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da forma que a seguir se relaciona:
CRD da Coruña: 18 prazas.
CRD de Ourense: 6 prazas.
CRD de Vigo: 6 prazas.
A duración da praza concedida comprenderá o período correspondente ao curso escolar 2011/12.
Prazo de presentación: 02/09/2011 - 01/10/2011
ORDE do 20 de xullo de 2011 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo.