Retribucións do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia para o ano 2021
Retribucións do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia en virtude das leis de orzamentos do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2021.
19 de Febrero de 2021

Lexislacións e disposición: