News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de setembro de 2020.
30 de Septiembre de 2020

1. La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a formación específica en Prevención de Riesgos Laborales

2. CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria.

3. “Es una temeridad”. La Xunta cita a 900 opositores en un municipio con restricciones por covid

4. Facenda utiliza al personal laboral como cobayas para las oposiciones en tiempo de “Covid”

5. O 1 de outubro decidese a carreira do persoal laboral temporal do V Convenio colectivo

6. Nova instrucción sobre teletraballo para os empregados públicos da Administración da Comunidade Autón. de Galicia

7. O teletraballo regularase como dereito básico para o persoal funcionario e laboral no conxunto das administracións públicas

8. CSIF propón o establecemento dun programa de seguimento de secuelas post-covid na Xunta de Galicia.

9. Outras News de ámbito autonómico

10. Resumo News ámbito nacional

11. Medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial

12. CSIF Informa, Plan Me Cuida

13. Sistema de citacións electrónicas Decreto 37/2006 de listas de contratación. Orde e nota informativa.

14. CSIF advierte de la insuficiente dotación de desfibriladores en los centros de trabajo: las muertes por infarto se han duplicado durante la pandemia

15. Día mundial del corazón. 29 de septiembre 2020

16. Procesos selectivos na Administración da Xunta de Galicia

17. Procesos selectivos na Administración local de Galicia

18. Lexislación, normativa e medidas emitidas por mor da epidemia coronavirus COVID-12.

18.1. Lexislación e medidas emitidas polo Estado

18.2. Disposicións no ámbito Autonómico

19. Modificación da estrutura orgánica da Xunta de Galicia

20. Psicoloxía no traballo: “Para mandar non fai falla ser ‘borde’: unha personalidade desagradable non axuda a ascender no traballo”

21. Ficha informativa de prevención de riscos laborais e de saúde coas últimas medidas a aplicar fronte o Coronavirus

22. En este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato. Afiliate!

Ficheros Adjuntos: