NEWS SEMANAIS
28 de Diciembre de 2016

DO 19 AO 23 DE DECEMBRO

​Ver PDF Ver anteriores

1. SPECIAL HERALD TOUPEIRAS: DE “LA CABAÑA DEL TÍO TOM” A “LA CABAÑA DEL TÍO VALERIANO”
2. CADRO COMPARATIVO E EMENDAS DA CSI-F AO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 2017
3. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO
4. LISTAS DEFINITIVAS DECRETO 37/2006 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA XUNTA
5. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NO TRIBUNAL DE CONTAS
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
9. OUTRAS NOVAS: PACTO CONTRATACIÓN SERGAS, ESTUDIO MERCADO LABORAL…
10. THE WEEKLY PRESS
CONVENIO CSIF GALICIA-AECC: COME SAN SEN ROMPER A CABEZA