NEWS SEMANAIS
07 de Diciembre de 2016

DO 5 AO 17 DE DECEMBRO

​Ver PDF Ver anteriores

1. FACENDA TRATA DE BURLAR POR LEI O DEREITO Á INDEMNIZACIÓN DE MÁIS DE 3.600 TRABALLADORES TEMPORAIS DA XUNTA
2. FACENDA SÁLTASE A LEI E PRESCINDE NESTA LEGISLATURA DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO
3. FUNCIONARIZACIÓN SÍ… ¡PERO NO ASÍ! AMENAZAS DE DESPIDOS NO!!
4. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO
5. RECORDATORIO DO GOCE DAS VACACIÓNS E ASUNTOS PROPIOS
6. SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA XUNTA
7. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA A 31 DE OUTUBRO DE 2016
8. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
10. OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO –PAS- DA UNIVERSIDADE DE VIGO
11. OUTRAS NOVAS: CALENDARIOS, ESTRUTURAS E COMPETENCIAS, FORMACIÓN, RPT…
12. THE WEEKLY PRESS
CONVENIO CSIF GALICIA-AECC: “COME SAN SEN ROMPER A CABEZA”